Samarbeidspartnere

Bouvet er et konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Sammen med våre kunder skaper Bouvet digitale løsninger med stor betydning for samfunnet. Bouvet ønsker å være et verdibasert konsulentselskap. Vi rekrutterer våre medarbeidere etter et sett verdier og ønsker at våre leveranser og kundeforhold også skal reflektere disse. Våre verdier er delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet.
Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter ved å unytte potensialet og mulighetene som finnes innen teknologi. Selskapet har som formål å frigjøre menneskelig energi gjennom teknologi for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med over 270 000 ansatte i nesten 50 land.
Lyse er et norsk industrikonsern med virksomhet innen energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Altibox er en del av Lyse-konsernet og er Norges største leverandør av fiberbredbånd. Vi har hovedkontor i Stavanger og har over 1300 ansatte. Lyse er 100 prosent offentlig heleid og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet.
Equinor forvandler naturressurser om til energi for mennesker og framskritt for samfunnet. Vi er et bredt energiselskap som utvikler og utnytter de sterke synergiene mellom olje, gass, fornybar energi, karbonfangst og hydrogen.