LED styret 2023/2024

Leder

Anne Rivero Jotun

leder@led-uis.no

Nestleder

Andreas Solvang Nese

nestleder@led-uis.no

Finansansvarlig

Paolo Maglambayan

finans@led-uis.no

Næringslivansvarlig

Berit Holen Friisø

naeringsliv@led-uis.no

Arrangementavsvarlig

Torbjørn Bekkevoll

arrangement@led-uis.no

Arrangementansvarlig

Hiresanth Jeyadevan

arrangement@led-uis.no

Promoteringsansvarlig

Lan Anh Tran

promotering@led-uis.no

Fag og romansvarlig

Willam Dahal

data@led-uis.no

Fag og romansvarlig

Reza Hafizi

elektro@led-uis.no

Fag og romansvarlig

Bashar Albittar

medtek@led-uis.no

Fadderansarlig

Lea Madelen Hals Hansen

fadderleder@led-uis.no

Funksjonær

Shajan Naranderan

funksjonaer@led-uis.no