LED styret 2022/2023

Leder

Joar Dale Landa

leder@led-uis.no

Nestleder

Martin Dimmen

nestleder@led-uis.no

Økonomiansvarlig

Lea Madelen Hals Hansen

okonomi@led-uis.no

Bedriftansvarlig

Matias Iversen

bedrift@led-uis.no

Arrangementavsvarlig

Vetle Gjerver

arrangement@led-uis.no

Arrangementansvarlig

Vegard Skogstad

arrangement@led-uis.no

Markedsføringsansvarlig

Elen Pedersen

markedsforing@led-uis.no

Fag og romansvarlig

Matias Lyngnes Ramsland

data@led-uis.no

Fag og romansvarlig

Aasmund Meling Leirhaug

elektro@led-uis.no

Funksjonær

Anne Rivero Jotun

funksjonaer@led-uis.no

Styremedlem

Dagmar Emilie V. Nesse

post@led-uis.no

Styremedlem

Simon Frøyland

post@led-uis.no